Ida Andersens “I oxögat” nominerad till årets bok 2020

Vår medlem Ida Andersens roman “I oxögat” – en roman om kärlek, tro och hopp i 1700-talets Småland – har blivit nominerad till årets bok i Bonniers bokklubbar. Här är juryns motivering:

Midsommaren 1741 möts drängen Eskil och pigan Sissel. I den socken där de båda drömmer om ett bättre liv blåser förändringens vindar – ett glasbruk ska byggas. På ett skimrande språk skildras här en bygds framväxt genom människornas öden. En både lärorik och förtrollande vacker läsupplevelse!

Läsare som vill kan rösta ända fram till 23 augusti. Här är röstningslänk direkt till “I oxögat”. Sprid gärna budskapet, och eller denna länk där man kan rösta på boken. OBS! En gång om dagen fram till den 23 augusti.

Share
Publicerat i Ida Andersen | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Författarfonden utlyser krispaket i form av stipendier

Photocred: @Nattanan Kanchanaprat, Pixabay.

Uppdaterat den 8 maj:

Författarförbundet meddelar – “Vi behöver nu pausa krisfonden då i princip alla pengar är utdelade. Vi har dock förhoppningar om att mer pengar ska tillkomma. Obehandlade ansökningar är registrerade i turordning. Vi håller er informerade om när krisfonden öppnas igen.” Nedanstående är alltså för ögonblicket inte aktuellt.

Av det särskilda krispaket till kulturen på 500 miljoner kronor som riksdagen beslutat om, har regeringen ställt 10 miljoner kronor till författarfondens förfogande att användas för särskilda stipendier.

Stipendierna ska kompensera för bortfall av inkomster som en följd av effekter av viruset som orsakar sjukdomen covid 19.

Författarfonden utlyser nu dessa stipendier till ansökan under tiden 24 april – 8 maj 2020. Stipendierna kan sökas av samtliga kategorier av litterärt yrkesverksamma: författare, dramatiker/manusförfattare, tecknare, fotografer, kulturjournalister samt översättare.

Läs mer här: https://www.svff.se/

Share
Publicerat i Uncategorized | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Vistelsestipendium i Alltidhults skola

Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0

Alltidhults Intresseförening, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och Olofströms kommun delar för 2020 ut två vistelsestipendier till skrivande personer. Du kan vara författare, journalist, kåsör, översättare eller tillhöra annan skrivande yrkeskategori.

Om Alltidhult skola
Skolan i Alltidhult var nobelpristagaren Harry Martinsons hemvist under 100 dagar runt 1914, då han var utackorderad som sockenbarn på Alltidhults gård (Tollene i “Nässlorna blomma”). ”Längtan till Alltidhult” beskriver författaren de natursköna omgivningarna och avslutar dikten med orden: ”I Alltidhult har livet självt sin dröm.”

Om stipendiet
Stipendiet kan sökas av dig som skriver. Företräde får utövare som arbetar i Harry Martinsons anda. Ange hur dina texter knyter an till Martinson.
Stipendiet ger två veckors hyresfri vistelse i Alltidhult skola under perioden 24 augusti – 6 september eller 7 september – 20 september. Ange i ansökan om någon av perioderna inte passar dig.
Stipendiaten får möjlighet att bo i den pietetsfullt renoverade lärarbostaden.
Skolan ligger på en höjd med en vacker utsikt över en sjö i Olofströms kommun i Blekinge, ca 8 km från centrum.
Allmänna kommunikationer saknas varför tillgång till transportmedel är nödvändig och ombesörjs av stipendiaten själv. Skolan har bredbandsuppkoppling. 
Bedömning och urval av ansökningar görs av en arbetsgrupp bestående av en representant för vardera Alltidhults intresseförening, Biblioteksutveckling och Olofströms kommun.
Om du får ett stipendium önskar vi att du skickar in en reflektion över vistelsen med valfri bild från Alltidhult senast 2 månader efter din vistelse.

Ansökan görs på nedladdningsbar blankett: “Ansökan Alltidhult” (pdf) som ska vara inskickad senast den 17 maj.

Ansökan postas till:
Kultur och Fritid
Box 301
293 24 Olofström
Tel: 0454-936 04
E-post: kof@olofstrom.se

Share
Publicerat i Anita Mariasdotter | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Svenska Akademin utlyser 80 arbetsstipendier med anledning av Covid-19

Särskilt stöd främst till författare, kulturskribenter och översättare
Situationen som uppstått till följd av coronaviruset ändrar förutsättningarna för kulturen. Svenska Akademien omprioriterar och tillför därför medel till en utlysning av omkring 80 arbetsstipendier på upp till 50 000 kronor för verksamhet inom Akademiens områden, dvs. främst författare, kulturskribenter och översättare med inriktning mot svenska språket och litteraturen.

Det projekt som medel söks för skall utföras inom ett år, räknat från ansökningstidens utgång. Sista ansökningsdatum: 5 maj 2020

Uppgifter i ansökan
Ansökan görs på särskild blankett (pdf-format) och skall bestå av

  • En kortfattad presentation av sökanden, inklusive kontaktuppgifter och meritförteckning samt uppgift om inkomst 2018 och 2019 och nuvarande anställnings-/arbets­situation med kommentar till hur den påverkats av de senaste månadernas utveckling. Inga publikationer skall sändas in.
  • En kort projektbeskrivning (högst en sida).

För att möjliggöra en korrekt handläggning är det viktigt att ansökan är komplett. Om så inte är fallet lämnas ansökan utan åtgärd.

Utbetalning, kontaktuppgifter m.m.
Ansökningsblanketten sänds per e-post: ansokan@svenskaakademien.se med ämnet ”Arbetsstipendium”. Samtliga ansökningar med komplett underlag besvaras efter beslut i Svenska Akademien. I de fall bidrag beviljas kommer uppgift om hur utbetalning av bidraget sker att finnas i brevet med beslut. Besluten motiveras inte.

Beredning av ansökningarna
Bedömningen görs av en grupp experter varav de flesta med erfarenhet från Författarfonden och i samråd med Författarförbundet, Dramatikerförbundet och Svenska PEN. Arbetet utgår från Förvaltningslagen och Författarfondens särskilda riktlinjer för jäv.

Redovisning
Akademien emotser efter ett år en redogörelse för vad stipendiet resulterat i.

Behandling av personuppgifter
För att handlägga bidragsärenden, för utbetalning av beviljade medel och för historiska, statistiska samt arkivändamål behandlar Svenska Akademien personuppgifter avseende de sökande. Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med den integritetspolicy som återfinns på Akademiens hemsida, www.svenskaakademien.se, under rubriken ”Integritetspolicy för Svenska Akademien och Nobelbiblioteket” (länk finns längst ner på startsidan).

Vid frågor kontakta Nina Grapne eller Håkan Nygren, bidragshandläggare, på adressen ansokan@svenskaakademien.se.

Share
Publicerat i Uncategorized | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Skrivtävling i Coronans tid

SKRIV I CORONANS TID En skrivutmaning i undantagstillstånd
Photocred: @engin akyurt Pixabay

En jurybedömd skrivtävling för författare verksamma i
Blekinge och Kronoberg

• Tävlingen vänder sig i första hand till författare som redan är publicerade.
• Bidragen ska vara skönlitterära (prosa, poesi, novell) och tidigare opublicerade.
• Max 20 000 tecken.
• Skicka ditt bidrag som ett textdokument, t.ex. Word, till skriv@regionblekinge.se
Ange telefonnummer och vilket län du är verksam i.
• Deadline 30 september.

Vinnarna tillkännages under vecka 47.
Juryn består av regionalt yrkesverksamma personer inom litteraturområdet. Förläggare, bibliotekarier, lektörer. Alla bidrag görs anonyma innan juryn läser dem.

Coachning – inspelning – framträdande
Författarna till de tre bästa bidragen vinner en timmes handledning med en expert inom litteraturområdet, t ex en scencoach, lektör eller skrivpedagog.
De tre vinnande författarna framträder tillsammans på tre bibliotek i Blekinge och Kronoberg när det är fritt fram för oss att samlas igen.
Vi räknar med att det inte blir senare än våren 2021. Författarna arvoderas enligt Författarförbundets rekommendationer med 3000 kr per framträdande och person. Vinnarna erbjuds möjlighet att läsa in sin text i en poddstudio för att skapa en ljudfil att sprida i egna och Litteratur Blekinge/Kronobergs kanaler.

Alla insända bidrag publiceras, om författaren själv önskar det, på Litteratur Blekinge Kronobergs webbplats, efter att vinnarna har tillkännagivits. Välkommen med ditt bidrag!

www.biblioteksutveckling.se/litteratur

Photocred: @Sumanley Xulx Pixabay

Share
Publicerat i Uncategorized | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Akut tävling i poesi, text och kortnovell som stöd för våra lokala författare! TEMA: yttrandefrihet

Hälsning från Det fria ordets hus i Växjö.

Det är oftast kul med tävlingar men just denna tävling är tyvärr kopplad till något hemskt.

Många kulturarbetare går just nu i stor ovisshet inför framtiden. Mat ska stå på bordet och hyran ska betalas den sista varje månad även i virustider. Arvoderade besök på bibliotek & skolor ställs in på löpande band. I det läge vi nu befinner oss i kan skapandet bli en stark kraft och med ett kort deadline kan texterna bli ytterst aktuella och viktiga.

Det fria ordets hus ställer därför till med en blixtinsatt tävling i poesi, text och kortnovell.

2 bidrag belönas med 5000 kronor. (vinnaren betalar skatt)
3 bidrag belönas med inköp av författarens böcker till ett värde av 1500 kronor.

Insända texter publiceras i utskriftsvänlig upplaga. Vill du ej delta i den så påtala detta vid inskick av din text.

Krav: du som deltar i tävlingen skall ha någon koppling till Kronobergs län.
Texten ska vara max en A4 och minimum hur kort som helst.

Deadline: fredag 24 april
Bidrag sändes till detfriaordetshus@vaxjo.se

Lägg märke till tidig deadline för att kunna ordna med vinsterna före sommaren.

Mer info, kontakta: joakim.granlund@vaxjo.se

Det fria ordets hus arbetar med yttrandefrihet,
det egna uttrycket och det litterära arvet.

Share
Publicerat i Uncategorized | Etiketter , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Kulturentreprenör? Välkommen på utbildning

Region Jönköping bjuder in till ”Entreprenörskap för kulturarbetare” i en utbildning som riktar sig till dig som är frilansande kulturarbetare, där du har möjlighet att utveckla din affärsplan för att nå ut till nya målgrupper. Du får också möjlighet att se över hur du kan behålla dina befintliga kunder och skapa merförsäljning samtidigt som du blir effektivare och frigör mer tid för skapande. 

Måndag 20 april 2020 kl 10.00-17.00 & tisdag 21 april 2020, kl 10.00-17.00

Utbildningen riktar sig till kulturarbetare som vill få ett bättre grepp om marknadsföring och säljarbete. Anmälan till ante.jankovic@rjl.se, omgående.

Arrangör är Region Jönköpings län Kultur och Utveckling tillsammans med Arteprenör (arteprenor.se)

*Begreppet entreprenörskap och hur man idag arbetar med kreativa och kulturella näringar (KKN) i Sverige.
* Kundens behov och målgruppsanalys Vänder jag mig verkligen till rätt målgrupp? Här går vi igenom din kund- och säljlista samt undersöker var du kan hitta nya målgrupper. *Marknadsföringsteori Med beprövade metoder anpassade till vardagen som musiker utvecklar du din marknadsföring och vässar den för dagens digitala värld.
*Det personliga varumärket Detta handlar om positionering, hur du hanterar media och dina PR-kanaler på bästa sätt.
*Ekonomi Varifrån kommer inkomsterna? Vi går igenom hur du handskas med ditt företag kontra att vara löntagare, hur man gör med momsen, sätter pris, vilka försäkringar behövs, hur arbetar du med sponsring, crowdfounding och mycket mer.
*Upphovsrätt Vi går igenom och förklarar hur upphovsrätten fungerar.
*Produktpaketering Hur arbetar man med sin youtubekanal och andra streamingtjänster. *Vi tittar på ditt material och hjälper dig att utveckla och ta fram nya sätt att presentera dig på. Hur arbetar man med butik på hemsidan?
*Sälj Hur vässar du dina säljargument? Du får göra säljövningar och arbeta med säljsamtalet.

Fredrik Malmgård & Michael Axelsson är utbildare

Share
Publicerat i Uncategorized | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Medlemmar – författare! Framträdande i Värnamo!

Framträdande i “Rutan” i Värnamo:

Coronaviruset har tvingat oss att ställa in det planerade firandet av Rutans femårsdag 18 april. Samtidigt drabbas många kulturarbetare hårt när jobben bokas av.

Därför bjuder vi nu in Sveriges professionella kulturaktörer att göra ett jobb i Rutan på Flanaden i Värnamo. Vi betalar en ersättning motsvarande Författarförbundets grundarvode på 7 500 kronor. Därutöver ersätter vi eventuella kostnader för resa, mat och övernattning.

Tanken är att du ska göra ett kortare framträdande i Rutan, gärna kopplat till de värderingar som Rutan står för. Konstformen är fri, det kan vara dans, teater, musik, bildkonst, litteratur eller i princip vad som helst. Framträdandet sker oannonserat och utan publik, men filmas och tillgängliggörs sedan digitalt i anslutning till Rutans födelsedag 18 april.

Läs mera i länken här och anmäl dig snarast!

Share
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar