Våra böcker

Här är de böcker vi har givit ut tillsammans i sällskapet.
I regel ger vi ut en antologi vartannat år.
Du kontaktar enklast Carin Rickardsson, vår ordförande, för köp av böcker, se uppgifter nedan.

Köp sällskapets aktuella böcker:

*Jubileumsboken Från lingonröda tuvor till planeten Mars (2022), 150 kr

*Möten i Småland, (2020) 150 kronor (100 för medlem)

*Kärlek i Småland, (2018) 150 kronor (100 för medlem)

*Resa i Småland, 100 kronor (50 för medlem)

Samtliga böcker kan beställas via Carin Rickardsson, karin.ri @ telia.com, tel 0706-865865. Porto tillkommer. Du får faktura eller inbetalningskort med paketet.

Övriga böcker kan lånas på bibliotek och eventuellt köpas på antikvariat:

 • Ryck till dig pennan (1982, red Ulla Olin-Nilsson). Antologi som gavs ut till sällskapets 20-årsjubileum.
 • Svalor flyga ännu – nutida texter med anknytning till Småland, Öland och Blekinge (1993, red Ingrid Nettervik) Antologin, som framförallt riktade sig till skolor, gavs ut tillsammans med Författarcentrum syd.
 • Elin Wägners Småland – idag (2006, Faun, red Siewert Carlsson, Göran Engström och Yvonne Teiffel) Om landskapets utveckling efter Wägners klassiker Tusen år i Småland.
 • Barndom i Småland (1967, Elg & Elg, red Folke Fridell och Ingvar Wahlén) Sällskapets första antologi.
 • Andra tider i Småland (1969, Elg & Elg, red Folke Fridell och Ingvar Wahlén)
 • Småländska skolminnen (1971, Zindermans, red Anna Lorentz och Ulla Olin-Nilson)
 • I svenska provinsen Småland (1973, Zindermans, red Torgny Lindgren och Ulla Olin-Nilson) Sällskapets första lyrikantologi.
 • Miljö och människa i Småland (1975, Zindermans, red Evertz Arnesson och Sven Gaunitz)
 • ”Allenast litet mat i kroppen…” Om hunger och törst i Småland (1977, Zindermans, red Anna Lorentz och Ulla Olin-Nilson)
 • Ny dikt i Småland (1981, red Sune Karlsson) Den andra lyrikantologin byggde på ett upprop – över 1000 dikter lämnades in!
 • De ska vá en smålänning (1986, red Roy Isaksson och Sven-Olof Lorentzon).
 • Kvinnor i Småland (1989, Halls, red Yvonne Teiffel och Ingrid Ydén Sandgren) Den första boken med kvinnoporträtt.
 • Konst i Småland och på Öland – en antologi om konst i offentlig miljö (1993, Carlssons, red Sven Ljungberg, Lennart Sjögren och Erik Lindgren)
 • Kvinnor i Småland II (2001, red Yvonne Teiffel, Ingvar Parmestål och Ingrid Ydén Sandgren)
 • I Småland – tre prisbelönta noveller från folkhögskolor (2003, red Siewert Carlsson, Gunnar Hillerdal och Yvonne Teiffel) Häfte med tre noveller från en tävling bland lanskapets folkhögskoleelever som sällskapet utlyste när det fyllde 40.
 • Lyrik i Småland – Smålands författarsällskap 50 år (2012, red Göran Engström, Allan Jardén, Carin Rickardsson och Yvonne Teiffel)
 • Småland för mig. Antologi 2014

I de fall där inget förlag nämns har sällskapet på helt egen hand stått för utgivningen.

Flera hundra författare med småländsk och öländsk anknytning har under årens lopp publicerats genom författarsällskapets utgivning: Kända namn som Astrid Lindgren, Vilhelm Moberg, Bo Setterlind och Karl Wennberg dök upp redan i den första volymen. De skulle sedan återkomma tillsammans med andra välbekanta författare som Ann-Charlotte Alvefors, Sivar Anér, K Arne Blom, Gunnar E Sandgren, Uno Myggan Ericson, Folke Fridell, Björn Gidstam, Alf Henrikson, Sandro Key-Åberg, Torgny Lindgren, Henning Mankell, Jöran Mjöberg, Pelle Näver, Ulla Olin, Sven Edvin Salje, Lennart Sjögren, Harry Sjöman, Margareta Strömstedt, Ragnar Thoursie och Ingrid Ydén Sandgren.

Omslaget till sällskapets första bok pryddes av en bild signerad Sven Ljungberg.

Share