Inger Littberger Caisou-Rousseau presenterar sig

 Jag är docent och forskare i litteraturvetenskap. Sedan 1996 utför jag också skribent- och granskningsuppdrag åt Nationalencyklopedin. Vidare skriver jag regelbundet recensioner åt Bibliotekstjänst, Nordica och Årsbok för kristen humanism, och håller populärvetenskapliga föreläsningar. Jag är medlem i Smålands författarsällskap sedan 2007.

Min doktorsavhandling Ulla Isakssons romankonst gavs ut på Albert Bonniers Förlag 1996.

Jag har deltagit i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet ”Religionsbyten: individ, samfund, samhälle”, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Mitt bidrag till projektet är boken Omvändelser: Nedslag i svenska romaner under hundra år, utgiven på Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2004.

Inom ramen för det tvärvetenskapliga riksbanksstödda forskningsprojektet ”Kristen manlighet – en modernitetens paradox: Män och religion i en nordeuropeisk kontext 1840–1940”, har jag haft ett eget projekt, finansierat av Vetenskapsrådet. Det har resulterat i boken Över alla gränser: Manlighet och kristen (o)tro hos Almqvist, Strindberg och Lagerlöf, utgiven på Makadam förlag 2012.

Tillsammans med litteratur- och genusvetaren Maria Nilson och etnologen Carina Sjöholm har jag varit redaktör för den populär- och tvärvetenskapliga boken Speglingar av Småland, utgiven på Isaberg förlag 2009.

Utöver ett antal vetenskapliga artiklar har jag på senare år utvecklat mitt skönlitterära skrivande och medverkat i flera antologier, bland annat i Smålands Författarsällskaps publikation Lyrik i Småland (2012) samt antologin Småland för mig (2014).

Jag har också gett ut boken Therese Andreas Bruce: En sällsam historia från 1800-talet (2013), som innehåller en levnadsbeskrivning författad av Andreas Bruce (född 1808). Andreas föddes som Therese, men genomdrev sitt beslut att leva sitt liv som man. Jag har skrivit ett långt inledningskapitel och dessutom gjort rikliga kommentarer och förklaringar till texten. I boken finns också ett antal brev som Bruce skrev till sin dotter Carolina. Dokumenten är unika inte bara för Sverige utan också internationellt. Läs mer om boken hos Adlibris

 

Kontakt ingeraklittberger @gmail.com.
(Obs – ej länkat innehåll pga av spamrisk.) 

Share
Det här inlägget postades i Inger Littberger, medlemsnytt, Presentationer. Bokmärk permalänken.