Svenska Akademin utlyser 80 arbetsstipendier med anledning av Covid-19

Särskilt stöd främst till författare, kulturskribenter och översättare
Situationen som uppstått till följd av coronaviruset ändrar förutsättningarna för kulturen. Svenska Akademien omprioriterar och tillför därför medel till en utlysning av omkring 80 arbetsstipendier på upp till 50 000 kronor för verksamhet inom Akademiens områden, dvs. främst författare, kulturskribenter och översättare med inriktning mot svenska språket och litteraturen.

Det projekt som medel söks för skall utföras inom ett år, räknat från ansökningstidens utgång. Sista ansökningsdatum: 5 maj 2020

Uppgifter i ansökan
Ansökan görs på särskild blankett (pdf-format) och skall bestå av

  • En kortfattad presentation av sökanden, inklusive kontaktuppgifter och meritförteckning samt uppgift om inkomst 2018 och 2019 och nuvarande anställnings-/arbets­situation med kommentar till hur den påverkats av de senaste månadernas utveckling. Inga publikationer skall sändas in.
  • En kort projektbeskrivning (högst en sida).

För att möjliggöra en korrekt handläggning är det viktigt att ansökan är komplett. Om så inte är fallet lämnas ansökan utan åtgärd.

Utbetalning, kontaktuppgifter m.m.
Ansökningsblanketten sänds per e-post: ansokan@svenskaakademien.se med ämnet ”Arbetsstipendium”. Samtliga ansökningar med komplett underlag besvaras efter beslut i Svenska Akademien. I de fall bidrag beviljas kommer uppgift om hur utbetalning av bidraget sker att finnas i brevet med beslut. Besluten motiveras inte.

Beredning av ansökningarna
Bedömningen görs av en grupp experter varav de flesta med erfarenhet från Författarfonden och i samråd med Författarförbundet, Dramatikerförbundet och Svenska PEN. Arbetet utgår från Förvaltningslagen och Författarfondens särskilda riktlinjer för jäv.

Redovisning
Akademien emotser efter ett år en redogörelse för vad stipendiet resulterat i.

Behandling av personuppgifter
För att handlägga bidragsärenden, för utbetalning av beviljade medel och för historiska, statistiska samt arkivändamål behandlar Svenska Akademien personuppgifter avseende de sökande. Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med den integritetspolicy som återfinns på Akademiens hemsida, www.svenskaakademien.se, under rubriken ”Integritetspolicy för Svenska Akademien och Nobelbiblioteket” (länk finns längst ner på startsidan).

Vid frågor kontakta Nina Grapne eller Håkan Nygren, bidragshandläggare, på adressen ansokan@svenskaakademien.se.

Share
Publicerat i Uncategorized | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Skrivtävling i Coronans tid

SKRIV I CORONANS TID En skrivutmaning i undantagstillstånd
Photocred: @engin akyurt Pixabay

En jurybedömd skrivtävling för författare verksamma i
Blekinge och Kronoberg

• Tävlingen vänder sig i första hand till författare som redan är publicerade.
• Bidragen ska vara skönlitterära (prosa, poesi, novell) och tidigare opublicerade.
• Max 20 000 tecken.
• Skicka ditt bidrag som ett textdokument, t.ex. Word, till skriv@regionblekinge.se
Ange telefonnummer och vilket län du är verksam i.
• Deadline 30 september.

Vinnarna tillkännages under vecka 47.
Juryn består av regionalt yrkesverksamma personer inom litteraturområdet. Förläggare, bibliotekarier, lektörer. Alla bidrag görs anonyma innan juryn läser dem.

Coachning – inspelning – framträdande
Författarna till de tre bästa bidragen vinner en timmes handledning med en expert inom litteraturområdet, t ex en scencoach, lektör eller skrivpedagog.
De tre vinnande författarna framträder tillsammans på tre bibliotek i Blekinge och Kronoberg när det är fritt fram för oss att samlas igen.
Vi räknar med att det inte blir senare än våren 2021. Författarna arvoderas enligt Författarförbundets rekommendationer med 3000 kr per framträdande och person. Vinnarna erbjuds möjlighet att läsa in sin text i en poddstudio för att skapa en ljudfil att sprida i egna och Litteratur Blekinge/Kronobergs kanaler.

Alla insända bidrag publiceras, om författaren själv önskar det, på Litteratur Blekinge Kronobergs webbplats, efter att vinnarna har tillkännagivits. Välkommen med ditt bidrag!

www.biblioteksutveckling.se/litteratur

Photocred: @Sumanley Xulx Pixabay

Share
Publicerat i Uncategorized | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Akut tävling i poesi, text och kortnovell som stöd för våra lokala författare! TEMA: yttrandefrihet

Hälsning från Det fria ordets hus i Växjö.

Det är oftast kul med tävlingar men just denna tävling är tyvärr kopplad till något hemskt.

Många kulturarbetare går just nu i stor ovisshet inför framtiden. Mat ska stå på bordet och hyran ska betalas den sista varje månad även i virustider. Arvoderade besök på bibliotek & skolor ställs in på löpande band. I det läge vi nu befinner oss i kan skapandet bli en stark kraft och med ett kort deadline kan texterna bli ytterst aktuella och viktiga.

Det fria ordets hus ställer därför till med en blixtinsatt tävling i poesi, text och kortnovell.

2 bidrag belönas med 5000 kronor. (vinnaren betalar skatt)
3 bidrag belönas med inköp av författarens böcker till ett värde av 1500 kronor.

Insända texter publiceras i utskriftsvänlig upplaga. Vill du ej delta i den så påtala detta vid inskick av din text.

Krav: du som deltar i tävlingen skall ha någon koppling till Kronobergs län.
Texten ska vara max en A4 och minimum hur kort som helst.

Deadline: fredag 24 april
Bidrag sändes till detfriaordetshus@vaxjo.se

Lägg märke till tidig deadline för att kunna ordna med vinsterna före sommaren.

Mer info, kontakta: joakim.granlund@vaxjo.se

Det fria ordets hus arbetar med yttrandefrihet,
det egna uttrycket och det litterära arvet.

Share
Publicerat i Uncategorized | Etiketter , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Kulturentreprenör? Välkommen på utbildning

Region Jönköping bjuder in till ”Entreprenörskap för kulturarbetare” i en utbildning som riktar sig till dig som är frilansande kulturarbetare, där du har möjlighet att utveckla din affärsplan för att nå ut till nya målgrupper. Du får också möjlighet att se över hur du kan behålla dina befintliga kunder och skapa merförsäljning samtidigt som du blir effektivare och frigör mer tid för skapande. 

Måndag 20 april 2020 kl 10.00-17.00 & tisdag 21 april 2020, kl 10.00-17.00

Utbildningen riktar sig till kulturarbetare som vill få ett bättre grepp om marknadsföring och säljarbete. Anmälan till ante.jankovic@rjl.se, omgående.

Arrangör är Region Jönköpings län Kultur och Utveckling tillsammans med Arteprenör (arteprenor.se)

*Begreppet entreprenörskap och hur man idag arbetar med kreativa och kulturella näringar (KKN) i Sverige.
* Kundens behov och målgruppsanalys Vänder jag mig verkligen till rätt målgrupp? Här går vi igenom din kund- och säljlista samt undersöker var du kan hitta nya målgrupper. *Marknadsföringsteori Med beprövade metoder anpassade till vardagen som musiker utvecklar du din marknadsföring och vässar den för dagens digitala värld.
*Det personliga varumärket Detta handlar om positionering, hur du hanterar media och dina PR-kanaler på bästa sätt.
*Ekonomi Varifrån kommer inkomsterna? Vi går igenom hur du handskas med ditt företag kontra att vara löntagare, hur man gör med momsen, sätter pris, vilka försäkringar behövs, hur arbetar du med sponsring, crowdfounding och mycket mer.
*Upphovsrätt Vi går igenom och förklarar hur upphovsrätten fungerar.
*Produktpaketering Hur arbetar man med sin youtubekanal och andra streamingtjänster. *Vi tittar på ditt material och hjälper dig att utveckla och ta fram nya sätt att presentera dig på. Hur arbetar man med butik på hemsidan?
*Sälj Hur vässar du dina säljargument? Du får göra säljövningar och arbeta med säljsamtalet.

Fredrik Malmgård & Michael Axelsson är utbildare

Share
Publicerat i Uncategorized | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Medlemmar – författare! Framträdande i Värnamo!

Framträdande i “Rutan” i Värnamo:

Coronaviruset har tvingat oss att ställa in det planerade firandet av Rutans femårsdag 18 april. Samtidigt drabbas många kulturarbetare hårt när jobben bokas av.

Därför bjuder vi nu in Sveriges professionella kulturaktörer att göra ett jobb i Rutan på Flanaden i Värnamo. Vi betalar en ersättning motsvarande Författarförbundets grundarvode på 7 500 kronor. Därutöver ersätter vi eventuella kostnader för resa, mat och övernattning.

Tanken är att du ska göra ett kortare framträdande i Rutan, gärna kopplat till de värderingar som Rutan står för. Konstformen är fri, det kan vara dans, teater, musik, bildkonst, litteratur eller i princip vad som helst. Framträdandet sker oannonserat och utan publik, men filmas och tillgängliggörs sedan digitalt i anslutning till Rutans födelsedag 18 april.

Läs mera i länken här och anmäl dig snarast!

Share
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmötet flyttat

På grund av hälsoråden just nu och för att skydda oss själva och andra flyttas vårt årsmöte till lördagen den 16 maj kl 11.00 på Eksjö stadsbibliotek.

Det öppna programmet för allmän publik räknar vi med att genomföra som planerat! Vi återkommer med påminnelse.

Med varma hälsningar från styrelsen.
Share
Publicerat i Uncategorized | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Påminnelse till alla våra medlemmar – Möten i Småland

Sedan många år tillbaka ger vi regelbundet ut böcker tillsammans i sällskapet. De brukar vara uppskattade och köpas in av både bibliotek och privatpersoner. Du hittar hela listan här.

Också i år samlar vi oss för en gemensam antologi med tema och titel “Möten i Småland”. OBS medlemmar – sista chansen att lämna text är 28 mars. Du skriver högst 10 000 tecken inklusive blanksteg. Mejla till ordförande Carin Rickardsson eller skicka per post till Carin Rickardsson, Lilla Bänarp 1, 575 91 Eksjö.

Välkommen!

Share
Publicerat i Uncategorized | Etiketter , | Lämna en kommentar

Årsmöte och offentligt program i Eksjö

Lördagen den 28 mars håller vi årsmöte kl 11.00 på Eksjö stadsbibliotek. Adressen är Kaserngatan 20B, gamla I12-området. Direkt efter årsmötesförhandlingarna håller vi ett medlemsmöte med kaffe och diskussioner kring frågor som rör föreningens framtid.

Klockan 13 bjuder vi in till ett offentligt program. Medlemmar läser ur sina böcker och texter och berättar om sitt skrivande. De medverkande är:

Yvonne Teiffel – Barbackaritt mot de evigt gröna ängarna

Beatriz Quevedo de Hansen – Från Argentina till Sverige, ur diktsamlingen “Skärvor”.

Ami Andersson om rollen som regionförfattare – en helt ny typ av funktion i Kalmar län.

Göran Magnusson om sitt romanskrivande och glimtar ur kommande bok.

Bokförsäljning. Alla välkomna! Ta med vänner och bekanta!

Göran
Share
Publicerat i Uncategorized | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar